Đăng kia bảo hiểm
Tên trường đại học
Khoa
Khoa
Họ và tên
  ※ Passport English Name
Số chứng minh thư người nước ngoài
Thời hạn bảo hiểm
Thời hạn bảo hiểmngày
phí bảo hiểm
phí bảo hiểm WON
※ Ngân hàng Hana KEB 267-910009-38504
(Chủ tài khoản: Biz Insight)
Quốc tịch
Số điện thoại
Email
 
Tiền sử bệnh
Tiền sử bệnh
Tình trạng sức khỏe
Tình trạng sức khỏe
Nội dung việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

※ bạn phải chuyển phí bảo hiểm để hoàn thành việc đăng ký bảo hiểm

Application