Đăng kí khiếu nại

Khách hàng có thể khiếu nại bồi thường và kiểm tra tình trạng xử lý khiếu nại của mình một cách dễ dàng thông qua Kakao Talk, Email. Homepage… Sau khi đăng kí khiếu nại bồi thường 24 giờ, khách hàng có thể gọi lên tổng đài để kiểm tra kết quả


01. Hồ sơ cần chuẩn bị

Hạng mục Giấy tờ yêu cầu
Thông thường Đơn đăng kí
(Bắt buộc nhập đúng điện thoại liên lạc và email)
※ Thắc mắc giấy yêu cầu thanh toán phí bảo hiểm theo trường học hoặc theo loại bảo hiểm hãy liên hệ cho người phụ trách ở trường học hay trung tâm tư vấn
Huyndai : Đại học Sejong, Đại học Kookmin etc
Meritz : Đại học Dongguk etc
Hanhwa : sinh viên trao đổi nước ngoài
Hanhwa Meritz Hyundai
Photo chứng minh thư người nước ngoài hoặc Hộ chiếu
Bản sao sổ ngân hàng
Nội trú Giấy chứng nhận nhập/xuất việnExample
Bệnh ánExample
Detailed invoiceExample
Nội trú Bệnh ánExample
Hóa đơn thanh toán phí trị liệuExample
Phẫu thuật Giấy chứng nhận phẫu thuật (Bao gồm mã phẫu thuật)Example
Kê đơn/Chẩn đoán Hóa đơn và đơn thuốc ( Nếu trên hóa đơn đã có đơn thuốc thì không cần nộp đơn thuốc)
Example
※ Mức miễn thường cho các chi phí điều trị của bệnh viện như điều trị ngoại trú, nhập viện v..v : 10,000 - Tối đa 30%
※ Miễn giảm chi phí trị liệu: KRW 8,000 / ngày
※ Ngoại trừ các giấy tờ thông thường, người quản lý có thể yêu cầu bổ sung các giấy tờ khác nếu thấy cần thiết

02. Nhận bồi thường

  • Claim : Đăng kí tiền chữa trị
  • Email: plus-ins@bizinsight.co.kr
  • KakaoTalk: 24시간 유학생보험
  • Đăng ký trò chuyện Wechat : plusinsu

03. Tổng đài khách hàng 24 giờ

  • Tổng đài: 02-360-25624
  • Tư vấn trò chuyện 24 giờ: Thêm bạn KakaoTalk / Thêm bạn Wechat